You Are Here: Home » Hardware and software » Stigao je OpenOffice.org 3.3

Stigao je OpenOffice.org 3.3

OpenOffice.org je vodeći slobodan kancelarijski softverski paket sa programima za obradu tekstatabliceprezentaciješeme i crteže kao i baze podataka. Dostupan je na velikom broju svetskih jezika i radi na uobičajenim računarima. Možete da ga besplatno preuzmete i legalno koristite na računarima.

Vaše dokumente čuva u međunarodno standardizovanom otvorenom dokument-formatu (ISO 26300), a čita i piše datoteke u formatima iz Microsoft Office i drugih paketa.

Slobodan, otvoren, besplatan

Razvija se kao slobodan softver kome doprinose korisnici širom sveta i partneri, koji na njemu zasnivaju svoje proizvode, kako bi on postao još bolji i rasprostranjeniji. Pridružite se projektu.

Nova posebna svojstva

OpenOffice.org omogućava definisanje proizvoljnog broja osobina dokumenta u vidu parova ime/vrednost u prozorčetu Datoteka – Svojstva. U verziji 3.3 moguće je definisati i vrednosti koje predstavljaju datum, vreme ili period vremena.

Ugrađeni fontovi u PDF-u

U prethodnim izdanjima standardni PDF fontovi (Times, Helvetica, Courier, Symbol i ZapfDingbats) su bili ugrađivani u izvezeni PDF dokument samo kada je odabran PDF/A tip, u skladu sa PDF/A standardom. U verziji 3.3 opciono možete ugraditi ove fontove u sve PDF dokumente izvezene iz OpenOffice.org kako bi unapredili preciznost prikaza u PDF pregledačima.

Nova Narrow familija fontova

Oracle je obezbedio familiju skupljenih fontova za otvorenu i slobodnu Liberation familiju fontova. Kako su fontovi metrički saglasni sa Arial Narrow fontom, široko korišćenim na Microsoft Windows sistemima, ovaj font nadopunjuje Liberation familiju i daje kompatibilan font na svim ostalim platformama koje OpenOffice.org podržava.

Bolja zaštita dokumenta za Writer i Calc

Novi OpenOffice.org Writer i Calc omogućavaju dva nivoa zaštite dokumenta. Kao i ranije možete da sačuvate dokument sa lozinkom koja sprečava neovlašćenim korisnicima da pročitaju sadržaj. Sada dodatno možete da postavite i lozinku koja omogućava pregled ali sprečava neželjene izmene.

Na ovaj način možete dokument ponuditi odabranoj grupi samo za čitanje, a drugu grupu ovlastiti da može da pravi i izmene. Ponašanje je sada saglasno sa funkcijom zaštite dokumenta u programima Microsoft Word i Excel.

Automatski broj decimala u „opštem“ formatu ćelije

U novom OpenOffice.org Calc brojevi u ćelijama formatirani kao „Opšti“ tip prikazuju koliko god decimala je potrebno. U prethodnim verzijama, prikazivane su maksimalno dve decimale u ovom formatu.

Milion redova u tablici

OpenOffice.org Calc tablica sada omogućava 1.048.576 (1 milion) redova umesto ranijeg limita od 65.536 redova.

Nove opcije za uvoz CSV datoteke u Calc

Dve nove opcije su dostupne pri uvozu tablica u tekstualnom formatu gde su vrednosti razdvojene posebnim znacima (CSV – razdvojene zapetom – i slični formati).

Ove opcije određuju da li će vrednosti pod znacima navoda biti uvezene kao tekst i da li OpenOffice.org Calc treba da automatski prepozna formate brojeva, uključujući formate kao što su datumi, vreme i brojevi sa eksponentom. Prepoznavanje formata zavisi od postavljenog jezika pri uvozu.

Uz nove dve opcije uvoz tablice iz fiskalne kase, programa za knjigovodstvo ili sa nekog veb servisa koji razmenjuju datoteke u CSV formatu sada je lakše. Korisnici ne moraju da troše vreme na naknadno formatiranje podataka.

Crteži u graficima

Funkcionalnost grafika nastavlja da se značajno poboljšava iz izdanje u izdanje. Poznata paleta za crtanje sada omogućava da umetnete jednostavne oblike poput linija, pravougaonika i plutajućeg teksta ili složenijih simbola, strelica sa tekstom i sličice direktno u grafik. U padajućem meniju možete otvoriti nekoliko standardnih prozorčića da podesite izgled umetnutog crteža ili da promenite izgled, veličinu i boju teksta.

Za više informacija, pročitajte poseban članak na GullFOSS blogu (engl.).

Hijerarhija oznaka na osama grafika

Ako se kategorija u potezu izvora podataka za grafik u tablici proteže kroz više redova i kolona, pravac prve serije podataka će biti prepoznat. Ako prva serija dolazi iz redova, kategorije će biti podeljene u više redova, u protivnom u više kolona. Podeljene kategorije će zatim biti korišćene za različite oznake drugog nivoa na x-osi.

Za grafike koji sadrže podatke (grafici u programima Impress ili Writer), sada postoji nova ikonica za dodavanje tekstualnih kolona koja se onda koristi za različite nivoe oznaka na x-osi.

Lakše upravljanje rasporedom na slajdu

Upravljanje rasporedom različitih elemenata na slajdu prezentacije je značajno unapređeno. Vrsta sadržaja u sekcijama sada se određuje klikom direktno na slajdu izborom jedne od četiri ikonice: tabela, grafik, slika, film, a možete i direktno uneti tekst.

Ovo olakšava izbor vrste rasporeda smanjujući bespotreban broj različitih varijanti. Dodatno sada možete dodeliti raspored slajdovima i napraviti nove slajdove sa specifičnim rasporedom koristeći paletu alatki. Novo dugme na paleti se koristi za pravljenje novog slajda (ili brzo dupliranje odabranog slajda).

Slično dugme se koristi za dodelu rasporeda odabranom slajdu ili za vraćanje rasporeda na dodeljeni nakon što ste napravili neželjena pomeranja.

Ručna postavka za primarni ključ u bazama

Pri povezivanju na bazu podataka preko generičkih ODBC, JDBC, ili ADO drajvera, OpenOffice.org Base je koristio metod pogađanja da odredi da li baza podržava primarne ključeve. U nekim slučajevima ovaj metod nije radio. U izdanju 3.3 postoji eksplicitna opcija da uključite podršku za primarne ključeve. Kada je opcija uključena, Base će pretpostaviti da baza podržava primarne ključeve, bez pogađanja.

Zabrana izmene liste dostupnih baza podataka

OpenOffice.org u konfiguraciji programa čuva listu registrovanih baza podataka. Pri instalaciji programa u mreži preduzeća moguće je definisati delove konfiguracije uključujući i konfiguraciju sa listom dostupnih baza. U novoj verziji ako je konfiguracija označena kao samo za čitanje OpenOffice.org će onemogućiti izmenu (promena, brisanje) odgovarajućih unosa u listi registrovanih baza. Na ovaj način možete biti sigurni da svi korisnici paketa imaju definisane izvore podataka iz informacionog sistema preduzeća (adresari, cenovnici, lager liste,…)

Naredba „nospace“ u zapisu formula

U novoj verziji moguće je eksplicitno ukloniti mali vodoravni razmak između dva elementa formule zapisane u programu OpenOffice.org Math.
Sintaksa je: nospace { el1 el2 ... }.

Izvor: Personal Magazin

O autoru

Broj članaka : 390

© 2012 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top