You Are Here: Home » Rešenja » HP proširuje konvergentnu cloud ponudu rešenjem optimizovanim za VMware vCloud

HP proširuje konvergentnu cloud ponudu rešenjem optimizovanim za VMware vCloud

Kompanija HP je proširila svoju konvergentnu cloud ponudu novim rešenjima za VMware vCloud Suite 5.1, što korisnicima omogućava da tradicionalne virtuelne sisteme uz manje rizika i kompleksnosti transformišu u otvorena privatna i hibridna cloud okruženja.

Od aprila, kada je predstavio konvergentni cloud, HP je omogućio da više od hiljadu korisnika virtuelna okruženja transformiše u cloud, uz primenu svojih i partnerskih rešenja. Proširena konvergentna cloud ponuda, zasnovana na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi i konvergentnom upravljanju i zaštiti, optimizovana je za VMware vCloud Suite 5.1, i obuhvata nove funkcionalnosti koje korisnicima omogućavaju:

• da smanje kompleksnost i ubrzaju pripremu i upravljanje cloudom,

• da ubrzaju prihvatanje uz sveobuhvatne kontrole bezbednosti i usklađenosti koje se automatski mogu primeniti na virtuelne mašine, i

• da smanje rizik od gubitka podataka uz automatizovanu zaštitu na bazi polisa.

„Dok organizacije prelaze na privatna ili hibridna cloud okruženja, mogu se suočiti sa značajnim izazovima vezanim za bezebdnost, performanse i upravljanje većim brojem različitih tipova sistema“, rekao je Stephen DeWitt, viši potpredsednik, HP Enterprise Group. „Proširivanje HP-ovog konvergentnog clouda sveobuhvatnim, integrisanim rešenjima za VMware vCloud Suite 5.1 omogućava korisnicima da pripreme bezbedno cloud okruženje uz manje rizika i veći izbor.“

„Uz VMware vCloud Suite 5.1, organizacije imaju pouzdano, fleksibilno cloud rešenje koje poboljšava agilnost poslovanja i brzo i efikasno zadovoljava više potreba“, rekao je Raghu Raghuram, izvršni potpredsednik, Cloud Infrastructure and Management, VMware. „VMware vCloud Suite 5.1 i HP-ov konvergentni cloud omogućiće zajedničkim korisnicima da ubrzaju prelazak na cloud okruženje, dajući organizacijama dokazano, integrisano rešenje, koje im daje konkurentsku prednost.“

HP ubrzava transformaciju i upravljanje

Proširena ponuda obuhvata integraciju VMware vCloud Suite 5.1 i HP CloudSystema, što korisnicima omogućava da brzo transformišu virtuelne resurse u privatna i hibridna cloud okruženja. Pritom ova kombinacija duplira gustinu virtuelnih mašina, smanjuje kompleksnost mreže i obezbeđuje fleksibilnost za pokretanje poslova različitih obima.

Novi HP CloudSystem integrisan sa VMware vCloud Suite 5.1 rešenjem obuhvata:

HP CloudSystem optimizovan za VMware — pruža kraće vreme do ostvarivanja prihoda uz integrisana rešenja koja obuhvataju HP-ovu konvergentnu infrastrukturu i softver za upravljanje cloudom

Automatsko prilagođavanje — skraćuje vreme reagovanja na poslovne zahteve i unapređuje nivo servisa tako što omogućava VMware administratorima da dodele hardver vCloud Directoru radi automatizacije skaliranja konvergentne infrastrukture. Uz ovu tehnologiju, korisnici mogu skratiti vreme potrebno za dodavanej virtuelnih hostova sa više sati na svega 15 minuta.

Importovanje virtuelnih mašina — pojednostavljuje prelazak klijenta na cloud okruženje tako što jednostavno importuje aktivne virtuelne mašine u HP CloudSystem, bez prekida u radu ili promene konfiguracije.

HP Cloud Maps for VMware — ubrzava projejtovanje cloud servisa i automatizuje pokretanje virtuelnih aplikacija korišćenjem unapred pripremljenih i optimizovanih HP CloudSystem šablona.

Nova HP-ova bezbednosna rešenja omogućavaju lakše prihvatanje clouda

Proširena HP-ova ponuda konvergentnih cloud rešenja obuhvata i HP cloud program zaštite i konsultantske usluge, što pruža sveobuhvatno bezbednosno rešenje koje obuhvata slojeve virtuelizacije mreže, storidža i servera, a koje se može projektovati i implementirati za manje od 3 nedelje. Nova usluga predstavlja efikasnu kombinaciju HP VMware zaštite za cloud, koja se suočava sa uobičajenim preprekama za prihvatanje cloud usluga, uz omogućavanje kontrole usklađenosti.

Vrhunsko rešenje za zaštitu obuhvata i virtuelni cloud

HP Data Protector, prvo i jedino bekap rešenje koje podržava objedinjenu deduplikaciju u poslovnom okruženju, sada obuhvata i integrisanu zaštitu za VMware vCloud Director. Nova mogućnost koristi patentiranu HP StoreOnce tehnologiju i dinamički pruža zaštitu za VMware cloud okruženja sa više korisnika. To korisnicima vCloud okruženja i provajderima omogućava da eliminišu rizik od gubitka podataka i u sopstvenim okruženjima i u virtuelnim cloud sistemima.

Dostupnost

Odabrana proširena rešenja HP-ovog konvergentnog clouda dostupna su kroz HP-ovu globalnu mrežu i kod partnera. Preostala rešenja bi trebalo da budu dostupna do kraja kalendarske godine. HP će nuditi i sve VMware vCloud Suite edicije uz konvergentni cloud kroz svoje prodajne kanale od trećeg kalendarskog kvartala.

 

O autoru

Broj članaka : 1177

© 2012 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top