You Are Here: Home » Rešenja » Najsavremeniji IP video nadzor iz Avigliona

Najsavremeniji IP video nadzor iz Avigliona

Avigilon je plasirao najsavremenije IP kamere visoke rezolucije i sada sa pravom možemo reći da nas Veliki Brat posmatra…

Pregled

Avigilon Control Center, sa jedinstvenim sistemom upravljanja stream-ovima visoke rezolucije je nagrađivano mrežno video rešenje koje osigurava puni nadzor sa visokim nivoom detalja, uz skračeno vreme odziva, smanjeno vreme pretraživanja i vrhunsku sveobuhvatnu zaštitu.
Dostupan kao samostalni softver, ili fabrički instaliran i konfigurisan na Avigilon NVR serverima i klijentskim stanicama, Avigilon Control Center je pouzdana distributivna mrežna platforma s visokom klasom pouzdanosti za snimanje, upravljanje i arhiviranje podataka visoke rezolucije sa multi-megapiksel kamera.
Avigilon Control Center snima i upravlja video i audio podacima sa najšireg spektra multi-megapiksel IP kamere rezolucije od 1 do 16 megapiksela. Osim toga, sistem podržava integraciju konvencionalnim PTZ i analognih kamera, kao i širokog spektra proizvoda drugih proizvođača IP CCTV opreme. On pruža najbolji dokaz da samo vodeći sistemi visoke rezolucije mogu isporučiti vrhunsko rešenje HD video nadzora, uz mogućnost integracije postojećih analognih sistema, kao i IP sistema proizvedenih od strane drugih kompanija. Avigilon Control Center pruža mogućnost za izgradnju hibridnog sistema – laku migraciju s analognog na digitalni sistem uz prihvatljiv potreban budžet.
Fokusiran na potrebe profesionalaca u sektoru sigurnosti i zaštite, Avigilon Control Center ima moćan i intiutivan korisnički interfejs, jednostavan za korištenje, koji omogućava operaterima efikasno zapažanje incidenta i brz odziv na isti, a sve to uz minimalnu obuku.

Multi-megapiksel High Dynamic Range prikaz

Podržava istovremeni globalni uvid u situaciju na objektu, uz posvećenost analizi detalja. Moguće je definisati veliki broj multi-screen prikaza sastavljenih od proizvoljnog broja kamera sa jednog ili više NVR uređaja na mreži i brzo ih pozivati u cilju uvida u realnom vremenu. Simultano sa prikazom žive slike, sa jedne ili više kamera, moguće je vršiti i reprodukciju. Sve aktivnosti vezane za posmatranje i reprodukciju moguće je organizovati u više „tab“-ova, što omogućuje operateru simultan nadzor više objekata u kompleksnim sistemima. Digitalno zumiranje i kretanje unutar slike, uz patentiranu tehnologiju automatskog dinamičkog kontrasta, otkriva detalje unutar slabo ili prejako osvjetljenih delova scene. Avigilon Control Center software podržava prikaz na više monitora, kao i prikaz na video zidovima u visokoj rezoluciji.

Zaštita podataka i upravljanje prostorom za snimanje

Mogućnost simultanog snimanja na više NVR-ova daje sistemu punu redundantnost. U slučaju kvara na NVR-u sistem automatski vrši snimanje i reprodukciju sa drugog redundantnog NVR uređaja na mreži. Integrisana funkcija vremenski definisanog backup-a omogućava da snimljeni HD video zapis bude automatski prebačen sa NVR-uredjaja po definisanom vremeskom rasporedu na eksterne medije.


Integrisano grafičko mapiranje podataka za prikaz sistema

Napredni grafički interfejs sa integrisanim uvezenim mapama objekta omogućava operaterima brz pristup željenom kamernom mestu jednostavnim klikom na aktivni link (ikonu) kamere. Mape mogu biti u više slojeva, sortirane i prikazane kako bi omogućile jednostavnu navigaciju kroz satelitske karte, višespratne zgrade i vrlo velike prostore.


Snimanje i reprodukcijau visokoj rezoluciji

Timeline
Napredni timeline interfejs s jedinstvenom karakteristikom „prevlačenja“ radi zumiranja omogućava potpunu kontrolu nad high definition video materijalom uz vrlo laku reprodukciju prethodnog i sledećeg zabeleženog događaja s promenjivom brzinom do 8 puta brže od realnog vremena. Sistem brzog ažuriranja reprodukcije omogućava intuitivno kretanje kroz snimljeni materijal u cilju lake identifikacije ključnih događaja i osetljivih promena.

Označavanje i eksport HD snimaka
Bezbedno označava i eksportuje video zapis ili fotografije u standardnim formatima ili u AVIGILON lossless formatu za potrebe dinamičke Offsite analize. Eksportovanim video zapisom može se upravljati preko Avigilon Control Player Centra, moćne aplikacije za reprodukciju video zapisa sa svim alatima potrebnim za analizu i pregled snimljenog HD materijala. Označeni događaji su indeksirani kako bi se omogućio brz naknadni pristup istim. Svi značajni događaji koje ste obeležili prilikom pretrage se čuvaju trajno na NVR-u.

Snimanje pokrenuto događajem
Moguće je podešavanje parametara snimanja nezavisno za svaku kameru,u slućaju događaja, alarma, detekcije pokreta ili permanentnosnimanje po vremenskom raspored.

Pretraživanje snimljenog materijala

Pronađite promene na slici, nestali predmet ili događaj efikasno, sa najbržim pretraživanjem HD materijala u industriji! Unikatna pretraga unutar izabranog regiona u slici dozvoljava Vam da lako i veoma brzo pronađete i najmanje promene na velikim prostorima pokrivenim multi-megapiksel video nadzorom.

Jednostavna konfiguracija kamera i servera

Složeno mrežno konfigurisanje je eliminisano ukoliko koristite Avigilon Kontrolnog Centra plug and play mogućnosti – NVR i kamere se automatski identifikuju na mreži, bez ručnog podešavanja ili traženja, time omogućujući brz i konzistentan sistem implementacije i upravljanja.


Detaljno upravljanje, monitoring i izveštaj o Statusu Sistema i Bezbednosti

Obezbeđuje detaljnu memoriju događaja vezanih za snimljeni materijal, mrežne događaje i stanje celokupnog statusa sistema kako bi se osigurao najviši mogući nivo pouzdanosti i sigurnosti potreban za kritične aplikacije.
Administrativni pristup omogućava i kontroliše hijerarhijske grupe korisnika s različitim privilegijama , ograničenim pristupom slici uživo i snimljenim podacima sa pojedinih kamera na bazi konfigurisanih ovlašćenja pojedinih korisnika.
Snažan sistem pravila omogućava administratorima i operatorima mapiranje bilo koje kamere ili događaja u cilju aktiviranja izlaznih akcija, uključujući i pokretanje izlaznih rele-a za alarm i brzo vreme odziva. Programabilna e-mail upozorenja pružaju efikasno obaveštenje sa udaljenih lokacija u slučaju sabotaže kamere, sistemskih događaja, alarma i detekcije kretanja.

O kompaniji

Avigilon dizajnira, proizvodi i plasira na tržište nagrađavine HD sistem video nadzora. Sa svojim performansama i vodećom pozicijom, Avigilon svojim rešenjima štiti i nadzire hiljade objekata u više od 60 zemalja širom sveta. Avigilon svojim Control Center software-om, prvom otvorenom HD Network Video platformom za upravljanje, i megapiksel kamerama obezbedjuje puni uvid u situaciju i aktivnu sliku s više detalja. Kampusi, transportni sistemi, zdravstvene institucije, javni prostori, infrastrukture i proizvodni pogoni, kao i drugi objekti, imaju benefit brze pretrage, odziva sistema i skalabilnosti koje pruža Avigilon sistem. Avigilon je dobio nagradu od Frost & Sullivan-a kao kompanija godine u segmentu HD sistema video nadzora za 2009. godinu i Frost & Sullivan nagradu za najbolju novu gamu proizvoda za 2010.

Aviglion kameru nam je na testiranje ustupio Cybernet Security, deo Cybernet Technology doo.

O autoru

Broj članaka : 234

© 2021 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top