You Are Here: Home » Rešenja » SAP na konferenciji SAPPHIRE NOW 201

SAP na konferenciji SAPPHIRE NOW 201

Kompanija SAP je na svom događaju SAPPHIRE NOW, trideseti put za redom, okupila istaknute korisnike, lidere, SAP stručnjake i partnere i pokazala kako inteligentno poslovanje (engl. Intelligent Enterprise) izgleda u praksi. Ovogodišnji događaj je stavio akcenat na revolucionarni uticaj inovacija i pragmatične, detaljne smernice za uspeh u digitalnoj ekonomiji. 

Proširena Qualtrics ponuda

Samo tri meseca posle kupovine kompanije Qualtrics, SAP je predstavio deset novih proizvoda koji kombinuju iskustvene podatke (X-podaci) i operativne podatke (O-podaci) i na taj način mere i unapređuju iskustvo korisnika i zaposlenih. X-podaci i O-podaci će sada raditi zajedno, kako bi unapredili poslovanje u organizacijama i omogućili im delovanje u realnom vremenu uz bolje rezultate. 

Kombinacija iskustvenih i operativnih podataka postavlja nov standard u poslovnom softveru i omogućava organizacijama sveobuhvatnu platformu za vođenje poslovanja. Zahvaljujući tome, organizacije mogu da osluškuju razumeju zbog čega se stvari događaju, te samim tim deluju – što dovodi do zadržavanja korisnika. Na ovaj način, zaposleni ostvaruju bolje rezultate, grade pozitivnu kulturu i stoje iza svog brenda.

Pametna, jednostavna i sigurna tehnologija koju pokreću SAP HANA i SAP Cloud Platform pomaže korisnicima da primenjuju inteligentno poslovanje

Novim SAP HANA Clouduslugama, SAP želi da prenese učinak SAP HANA baze podataka na Cloud i prevaziđe izazove koje nameću distribuirani podaci. 

Isto tako, SAP Cloud Platformse dalje razvija u platformu poslovne tehnologije i omogućava korisnicima da lako prošire i integrišu SAP aplikacije s različitim funkcijama.

SAP HANA Cloud Services i SAP Cloud Platform imaju za cilj da korisnicima omoguće pristup svim podacima SAP i drugih aplikacija, smanje duple podatke i obezbede jedinstvenu tačku za bezbednost i upravljanje. Zahvaljujući tome, donosioci odluka imaju trenutan, sveobuhvatan i kompletan pristup podacima i znaju da su njihovi podaci bezbedni i sigurni. 

Preciznost i fleksibilnost uz pomoć SAP Data Intelligence rešenja

SAP Data Intelligence je prvo poslovno rešenje sa sveobuhvatnim životnim ciklusom podataka, dizajnirano da korisnicima omogući veću kontrolu nad podacima, modelima i implementacijom. 

Uz pomoć SAP Data Intelligence rešenja, korisnici mogu da se povezuju i kombinuju SAP HANA sa eksternim izvorima podataka kako bi automatizovali i prečistili sve dostupne podatke. SAP Data Intelligence rešenje će biti dostupno za korisnike u junu ove godine. Osim toga, pored više od 100 inteligentnih scenarija, SAP planira dalji razvoj SAP Leonardo tehnologija kao što su veštačka inteligencija (AI), Internet of Things i inovativne analitike.  Ovakvim pristupom, korisnici će moći da vode poslovanje bez ograničenja uz veću preciznost, efikasnost i fleksibilnost, a sve u cilju donošenja bržih i sigurnijih odluka. 

O autoru

Broj članaka : 5770

© 2012 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top