You Are Here: Home » W W W » Generacija Z ne koristi Facebook, prešli su na Instagram i YouTube

Generacija Z ne koristi Facebook, prešli su na Instagram i YouTube

Business Insider sproveo je istraživanje o preferencijama Generacije Z što se tiče nekih od aktuelnih društvenih mreža na tržištu.

Termin Generacija Z odnosi se na osobe koje su rođene u razdoblju od 1995. do 2010. godine, a istraživanje se odnosi na tu uzrasnu grupu u SAD-u, dakle na američke građane od 13 do 21 godine života (1884 ispitanika).

Jedno od pitanja u istraživanju ticalo se društvenih mreža koje su ispitanici koristili ali više ne koriste. Oko 30% ispitanika izjavilo da je ranije koristilo ali više ne koristi još uvek najpopularniju svetsku društvenu mrežu Facebook.

Kanadsku aplikaciju za razmenu poruka Kik Messenger više ne koristi 29,7% ispitanika, dok Skype više ne koristi 24,6% ispitanika. Microblogging platformu Twitter više ne koristi 21% ispitanika, a 20,3% korisnika više ne koristi niti Instagram.

S druge strane 69,59% ispitanika redovno koristi upravo Instagram, dok se na drugom mestu nalazi YouTube kojeg redovno koristi 62,48% ispitanika. Na trećem mestu je Snapchat sa udelom od 51,31%, a na četvrtom Facebook sa udelom od 34,19%.

Izvor: IT Vesti

O autoru

Broj članaka : 6057

© 2012 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top