You Are Here: Home » W W W » Javni poziv za predlaganje projekata u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Javni poziv za predlaganje projekata u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Vlada je na sednici održanoj 9. juna 2011. godine usvojila Program kojim se utvrđuju način i uslovi korišćenja sredstava u cilju podrške projekata promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva, kako bi se doprinelo realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovim oblastima.

Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) mogu predložiti projekte za koje smatraju da treba da budu podržani ovim programom.

Predlagači podnose predloge projekata Ministarstvu, prema uslovima iz ovog javnog poziva. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta se nalaze na veb adresi Javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Izvor: Digitalna agenda

O autoru

Broj članaka : 464

© 2021 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top