You Are Here: Home » W W W » Na Google+ samo 3.3 minuta mesečno

Na Google+ samo 3.3 minuta mesečno

Kompanija Google se od početka lansiranja Google+ servisa, posebno od kada je on postao dostpan za sve, trudi da ga integriše sa svojim ostalim servisima i privuče što veći broj korisnika. Prognoze za Google+ su se iz meseca u mesec menjale, prema nekim pričama bilo je dana kada je G+ gubio korisnike, onda je korisnicima bio naglo interesantan a novi podaci tvrde da korisnik na ovoj mreži mesečno prosečno provode svega 3.3 minuta.

Na društvenoj mreži Facebook korisnici provode nešto više od 3 sata i tada su naravno vrlo aktivni, ipak G+ ne može da se poredi sa Facebook ni po broj korisnika a ni vremenom provedenim na istoj. Google dosta radi na promovisanju svog servisa i pribljižavanju istog korisnicima, ali ipak korisnici G+ ne simpatišu toliko, registrovanih korisnika ima dosta međutim i dalje je mali broj aktivnih kao i vreme koje provedu na ovoj mreži. Na MySpace koja u poslednje vreme beleži gubitak korisnika i ima 27 miliona manje korisnika od G+, korisnik provede 12 minuta mesečno.

Iako Google+ nudi neke zanimljive i korisne opcije kao što su Krugovi i Hangot i dalje nije dovoljno simpatičan korisnicima.

O autoru

Broj članaka : 796

© 2012 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top