You Are Here: Home » Zanimljivosti » Ružni fontovi pospešuju učenje

Ružni fontovi pospešuju učenje

Ukoliko imate problema da prenesete drugima svoju poruku, probajte da je napišete ružnijim fontom. Možda ljudi bolje uče kad moraju da se pomuče, jer se pokazalo da bolje pamte sadržaj napisan teško čitljivim fontom nego onim koji je vizuelno prijemčiv, zaključila je jedna grupa istraživača.

Ovaj naizgled kontraintuitivan zaključak mogao bi da zainteresuje specijaliste za računarski interfejs koji žele da maksimizuju uticaj svog dizajna.

I u laboratorijskim eksperimentima i na testovima u učionicama, istraživači su utvrdili da ljudi lakše uče nove pisane informacije ukoliko su predstavljene fontom koji je teži za čitanje u odnosu na onaj koji je ugodniji za oči.

Njihovi rezultati se slažu sa drugim obrazovnim istraživanjima koja pokazuju da će se novi materijal dublje razumeti što je više napora potrebno za njegovo savladavanje.

Veće saznajno naprezanje vodi ka dubljoj obradi, što olakašava kodiranje a potom i bolje prisećanje i saopštavanje naučenog“, navodi se u radu objavljenom u januarskom broju naučnog časopisa Cognition .

Prinstonski student Konor Dajmand-Jauman sproveo je istraživanje uz pomoć savetnika Danijela Openhajmera i studentkinje na doktorskim studijama univerziteta Indijane, Erike Von.

U nizu laboratorijskih testova dobrovoljci su zamoljeni da zapamte skup fizičkih karakteristika pripisanih teško pamtljivim izmišljenim imenima nekakve vanzemaljske rase. Neki od spiskova su bili odštampani fontovima Comic Sans MS ili Bodoni MT, koji se smatraju teškim za čitanje, a neki fontom Arial koji je prijatniji.

Oni koji su čitali karakteristike prikazane teže čitljivim (disfluentnim) fontom, bili su 14% bolji na testu memorije od onih koji su čitali Arial verziju.

Istraživači su otkrili da se isti rezultati postižu i u učionicama. U srednjoj školi broj 222 u Ohaju originalne lekcije i testovi bili su odštampani i slabije čitljivim fontovima Haettenschweiler, Monotype Corsiva i Comic Sans Italicized. Pokazalo se da su đaci koji su čitali tako odštampane materijale bolje naučili gradivo od onih koji su dobili originalni materijal.

Naravno, ovakvi nalazi nisu nikakvo iznenađenje za one koji svoje poruke vole da pišu isključivo velikim slovima, što mnogi mrze. S druge strane, tvorci lokacije Zabranite Comic Sans koji se bore protiv neodgovarajuće upotrebe tipografije, možda bi trebalo da razmisle o promeni svog stava.

Izvor: Mikro

O autoru

Broj članaka : 390

© 2012 Powered by Cybernet Technology

Scroll to top